Peking: Building Semantic Dependency Graphs with a Hybrid Parser

Yantao Du | Fan Zhang | Xun Zhang | Weiwei Sun | Xiaojun Wan |

Paper Details:

Month: June
Year: 2015
Location: Denver, Colorado
Venue: *SEMEVAL |