SXUCFN-Core: STS Models Integrating FrameNet Parsing Information

Sai Wang | Ru Li | Ruibo Wang | Zhiqiang Wang | Xia Zhang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2013
Location: Atlanta, Georgia, USA
Venue: *SEMEVAL |