Zhou qiaoli: A divide-and-conquer strategy for semantic dependency parsing

Qiaoli Zhou | Ling Zhang | Fei Liu | Dongfeng Cai | Guiping Zhang |

Paper Details:

Month: 7-8 June
Year: 2012
Location: Montréal, Canada
Venue: *SEMEVAL |