ECNU: Effective Semantic Relations Classification without Complicated Features or Multiple External Corpora

Yuan Chen | Man Lan | Jian Su | Zhi Min Zhou | Yu Xu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2010
Location: Uppsala, Sweden
Venue: *SEMEVAL |