PKU: Combining Supervised Classifiers with Features Selection

Peng Jin | Danqing Zhu | Fuxin Li | Yunfang Wu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: *SEMEVAL |
SIG: SIGLEX