HIT: Web based Scoring Method for English Lexical Substitution

Shiqi Zhao | Lin Zhao | Yu Zhang | Ting Liu | Sheng Li |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: *SEMEVAL |
SIG: SIGLEX