NeuralClassifier: An Open-source Neural Hierarchical Multi-label Text Classification Toolkit

Liqun Liu | Funan Mu | Pengyu Li | Xin Mu | Jing Tang | Xingsheng Ai | Ran Fu | Lifeng Wang | Xing Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |