ConvLab: Multi-Domain End-to-End Dialog System Platform

Sungjin Lee | Qi Zhu | Ryuichi Takanobu | Zheng Zhang | Yaoqin Zhang | Xiang Li | Jinchao Li | Baolin Peng | Xiujun Li | Minlie Huang | Jianfeng Gao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |