Jiuge: A Human-Machine Collaborative Chinese Classical Poetry Generation System

Guo Zhipeng | Xiaoyuan Yi | Maosong Sun | Wenhao Li | Cheng Yang | Jiannan Liang | Huimin Chen | Yuhui Zhang | Ruoyu Li |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |