Depth Growing for Neural Machine Translation

Lijun Wu | Yiren Wang | Yingce Xia | Fei Tian | Fei Gao | Tao Qin | Jianhuang Lai | Tie-Yan Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |