Towards Complex Text-to-SQL in Cross-Domain Database with Intermediate Representation

Jiaqi Guo | Zecheng Zhan | Yan Gao | Yan Xiao | Jian-Guang Lou | Ting Liu | Dongmei Zhang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |