Towards Fine-grained Text Sentiment Transfer

Fuli Luo | Peng Li | Pengcheng Yang | Jie Zhou | Yutong Tan | Baobao Chang | Zhifang Sui | Xu Sun |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |