PaperRobot: Incremental Draft Generation of Scientific Ideas

Qingyun Wang | Lifu Huang | Zhiying Jiang | Kevin Knight | Heng Ji | Mohit Bansal | Yi Luan |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |