DIAG-NRE: A Neural Pattern Diagnosis Framework for Distantly Supervised Neural Relation Extraction

Shun Zheng | Xu Han | Yankai Lin | Peilin Yu | Lu Chen | Ling Huang | Zhiyuan Liu | Wei Xu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL |