Modeling discourse cohesion for discourse parsing via memory network

Yanyan Jia | Yuan Ye | Yansong Feng | Yuxuan Lai | Rui Yan | Dongyan Zhao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |