Paper Abstract Writing through Editing Mechanism

Qingyun Wang | Zhihao Zhou | Lifu Huang | Spencer Whitehead | Boliang Zhang | Heng Ji | Kevin Knight |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |