Object-oriented Neural Programming (OONP) for Document Understanding

Zhengdong Lu | Xianggen Liu | Haotian Cui | Yukun Yan | Daqi Zheng |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |