Neural Sparse Topical Coding

Min Peng | Qianqian Xie | Yanchun Zhang | Hua Wang | Xiuzhen Zhang | Jimin Huang | Gang Tian |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |