NASH: Toward End-to-End Neural Architecture for Generative Semantic Hashing

Dinghan Shen | Qinliang Su | Paidamoyo Chapfuwa | Wenlin Wang | Guoyin Wang | Ricardo Henao | Lawrence Carin |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |