Towards Robust Neural Machine Translation

Yong Cheng | Zhaopeng Tu | Fandong Meng | Junjie Zhai | Yang Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |