Multi-Turn Response Selection for Chatbots with Deep Attention Matching Network

Xiangyang Zhou | Lu Li | Daxiang Dong | Yi Liu | Ying Chen | Wayne Xin Zhao | Dianhai Yu | Hua Wu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |