Learning to Control the Specificity in Neural Response Generation

Ruqing Zhang | Jiafeng Guo | Yixing Fan | Yanyan Lan | Jun Xu | Xueqi Cheng |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |