Target-Sensitive Memory Networks for Aspect Sentiment Classification

Shuai Wang | Sahisnu Mazumder | Bing Liu | Mianwei Zhou | Yi Chang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |