Semantic Parsing with Syntax- and Table-Aware SQL Generation

Yibo Sun | Duyu Tang | Nan Duan | Jianshu Ji | Guihong Cao | Xiaocheng Feng | Bing Qin | Ting Liu | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL |

Citations

URL