Chunk-Based Bi-Scale Decoder for Neural Machine Translation

Hao Zhou | Zhaopeng Tu | Shujian Huang | Xiaohua Liu | Hang Li | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2017
Location: Vancouver, Canada
Venue: ACL |