Attention-Based Bidirectional Long Short-Term Memory Networks for Relation Classification

Peng Zhou | Wei Shi | Jun Tian | Zhenyu Qi | Bingchen Li | Hongwei Hao | Bo Xu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2016
Location: Berlin, Germany
Venue: ACL |

Citations

URL