A Search-Based Dynamic Reranking Model for Dependency Parsing

Hao Zhou | Yue Zhang | Shujian Huang | Junsheng Zhou | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2016
Location: Berlin, Germany
Venue: ACL |