Learning Cross-lingual Word Embeddings via Matrix Co-factorization

Tianze Shi | Zhiyuan Liu | Yang Liu | Maosong Sun |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL