Context-Dependent Translation Selection Using Convolutional Neural Network

Baotian Hu | Zhaopeng Tu | Zhengdong Lu | Hang Li | Qingcai Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |