Semantic Clustering and Convolutional Neural Network for Short Text Categorization

Peng Wang | Jiaming Xu | Bo Xu | Chenglin Liu | Heng Zhang | Fangyuan Wang | Hongwei Hao |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL