Gated Recursive Neural Network for Chinese Word Segmentation

Xinchi Chen | Xipeng Qiu | Chenxi Zhu | Xuanjing Huang |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL