Semantically Smooth Knowledge Graph Embedding

Shu Guo | Quan Wang | Bin Wang | Lihong Wang | Li Guo |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL