Encoding Source Language with Convolutional Neural Network for Machine Translation

Fandong Meng | Zhengdong Lu | Mingxuan Wang | Hang Li | Wenbin Jiang | Qun Liu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2015
Location: Beijing, China
Venue: ACL | IJCNLP |

Citations

URL