Bilingual Active Learning for Relation Classification via Pseudo Parallel Corpora

Longhua Qian | Haotian Hui | Ya’nan Hu | Guodong Zhou | Qiaoming Zhu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |

Citations

URL