Bilingually-constrained Phrase Embeddings for Machine Translation

Jiajun Zhang | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: June
Year: 2014
Location: Baltimore, Maryland
Venue: ACL |

Citations

URL