Towards Accurate Distant Supervision for Relational Facts Extraction

Xingxing Zhang | Jianwen Zhang | Junyu Zeng | Jun Yan | Zheng Chen | Zhifang Sui |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |

Citations

URL