Learning Entity Representation for Entity Disambiguation

Zhengyan He | Shujie Liu | Mu Li | Ming Zhou | Longkai Zhang | Houfeng Wang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |

Citations

URL