Two-Neighbor Orientation Model with Cross-Boundary Global Contexts

Hendra Setiawan | Bowen Zhou | Bing Xiang | Libin Shen |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: ACL |