Enhancing Statistical Machine Translation with Character Alignment

Ning Xi | Guangchao Tang | Xinyu Dai | Shujian Huang | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2012
Location: Jeju Island, Korea
Venue: ACL |