Joint Inference of Named Entity Recognition and Normalization for Tweets

Xiaohua Liu | Ming Zhou | Xiangyang Zhou | Zhongyang Fu | Furu Wei |

Paper Details:

Month: July
Year: 2012
Location: Jeju Island, Korea
Venue: ACL |

Citations

URL