IMASS: An Intelligent Microblog Analysis and Summarization System

Jui-Yu Weng | Cheng-Lun Yang | Bo-Nian Chen | Yen-Kai Wang | Shou-De Lin |

Paper Details:

Month: June
Year: 2011
Location: Portland, Oregon
Venue: ACL |