Why Press Backspace? Understanding User Input Behaviors in Chinese Pinyin Input Method

Yabin Zheng | Lixing Xie | Zhiyuan Liu | Maosong Sun | Yang Zhang | Liyun Ru |

Paper Details:

Month: June
Year: 2011
Location: Portland, Oregon, USA
Venue: ACL |