Recognizing Named Entities in Tweets

Xiaohua Liu | Shaodian Zhang | Furu Wei | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2011
Location: Portland, Oregon, USA
Venue: ACL |

Citations

URL