Capturing Errors in Written Chinese Words

Chao-Lin Liu | Kan-Wen Tien | Min-Hua Lai | Yi-Hsuan Chuang | Shih-Hung Wu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2009
Location: Suntec, Singapore
Venue: ACL | IJCNLP |