A Unified Tagging Approach to Text Normalization

Conghui Zhu | Jie Tang | Hang Li | Hwee Tou Ng | Tiejun Zhao |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: ACL |