Detecting Erroneous Sentences using Automatically Mined Sequential Patterns

Guihua Sun | Xiaohua Liu | Gao Cong | Ming Zhou | Zhongyang Xiong | John Lee | Chin-Yew Lin |

Paper Details:

Month: June
Year: 2007
Location: Prague, Czech Republic
Venue: ACL |

Citations

URL