HANSpeller: A Unified Framework for Chinese Spelling Correction

Jinhua Xiong | Qiao Zhang | Shuiyuan Zhang | Jianpeng Hou | Xueqi Cheng |

Paper Details:

Month: June
Year: 2015

Venue: ROCLING/IJCLCLP |