Designing a Tag-Based Statistical Math Word Problem Solver with Reasoning and Explanation

Chien-Tsung Huang | Yi-Chung Lin | Chao-Chun Liang | Kuang-Yi Hsu | Shen-Yun Miao | Wei-Yun Ma | Lun-Wen Ku | Churn-Jung Liau | Keh-Yih Su |

Paper Details:

Month: October
Year: 2015
Location: Hsinchu, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |

Citations

URL