Context-Aware In-Page Search

Yu-Hao Lin | Yu-Lan Liu | Tzu-Xi Yen | Jason S. Chang |

Paper Details:

Month: September
Year: 2012
Location: Chung-Li, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |