Query Formulation by Selecting Good Terms

Chia-Jung Lee | Yi-Chun Lin | Ruey-Cheng Chen | Pei-Sen Liu | Pu-Jen Cheng |

Paper Details:

Month: September
Year: 2009
Location: Taichung, Taiwan
Venue: ROCLING/IJCLCLP |